Bestrijden eikenprocessierups

Eikenprocessierups EPR

Onze aanpak is erop gericht om op lange termijn het biologisch evenwicht te herstellen.

Ook voor het bestrijden van de eikenprocessierups (EPR) kan je bij ons terecht.
Wij sproeien niet preventief met nemathoden of bacteriepreparaten. Onze aanpak is erop gericht om op lange termijn het biologisch evenwicht te herstellen.
Wij verwijderen nesten daar waar ze hinder of overlast veroorzaken voor de omgeving. Verder informeren en helpen wij onze klanten om het biologisch evenwicht te herstellen door op rechtstreekse en onrechtstreekse manier natuurlijke vijanden aan te trekken. Dat kan o.a. door het aanleggen van perkjes met een mix aanplanting van scherm- en vlinderbloemige planten die rechtstreeks en onrechtstreeks natuurlijke vijanden aantrekken. Wij moedigen ook het hangen van nestkasten voor koolmezen aan, koolmezen zijn verzot op de rupsen en bovendien fijn gezelschap in de tuin. Bij terugkerende grote populaties hangen wij ook soms feromoonvallen om de “invasie” op te volgen en de explosieve popuilatiegroei af te toppen. 
Door deze diverse en gerichte aanpak wordt na verloop van tijd een natuurlijke resistentie opgebouwd tegen de EPR waardoor het probleem op termijn beter onder controle zal zijn.
Want het probleem is niet de eikenprocessierups zelf, maar de overpopulatie en verspreiding door afwezigheid van biodiversiteit en natuurlijke vijanden. Een biologische onbalans die we dikwijls onbedoeld zelf hebben veroorzaakt…